Online Career Days

From 16 mrt 2021 to 18 mrt 2021

Free

Online

In deze bizarre tijden is het zoeken van een job niet gemakkelijk. Er zijn momenteel geen fysieke beurzen waar je kan rondwandelen van stand tot stand om vragen te stellen aan recruiters. Desalniettemin is het vandaag de dag super belangrijk om op tijd je mogelijkheden op de arbeidsmarkt te ontdekken.
Ben je nog op zoek naar een job, thesis, stage, etc.? Heb je nog geen tijd gehad om bedrijven aan te spreken? Zit je met vragen over beginnen werken in tijden van Corona of wil je gewoon te weten komen welke mogelijkheden op tafel liggen? Dan zijn de Online Career Days perfect voor jou!

WAT IS HET?
Een online evenement waarbij we elke dag de focus leggen op 1/3 van onze bedrijven op ons digitaal platform, ExpoPolis. Tijdens deze dagen zal de chatfunctie op ExpoPolis tussen 12:00 en 18u00 opnieuw geactiveerd worden. Maar dit is niet alles! We hebben nog twee extra belevenissen tijdens deze uren:❕ 

ONE-ON-ONE TALKS
De chatfunctie van ExpoPolis wordt aangevuld met de mogelijkheid om op voorhand, per bedrijf, timeslots te boeken om een één-op-één gesprek te voeren. De timeslots hebben een duur van 15 minuten. SCHRIJF JE IN MET DE FORM ONDERAAN

BEDRIJFSPRESENTATIES
Er zullen elke dag bedrijfspresentaties gegeven worden. Tijdens deze bedrijfspresentaties zullen de bedrijven in 5 minuten jullie proberen te overtuigen waarom jij, als afstuderende student, voor hun zou moeten komen werken. Deze bedrijfspresentaties zal je kunnen volgen via een livestream!


In these bizarre times, looking for a job is not easy. There are currently no physical job fairs where you can walk around from booth to booth asking questions to recruiters. Nevertheless, it is super important to discover your job opportunities in time.
Are you still looking for a job, thesis, internship, etc.? Haven’t you had the time to approach companies? Do you have questions about starting to work in times of Corona or do you just want to find out what opportunities are on the table? Then the Online Career Days are perfect for you!

WHAT IS IT?
An online event where each day we focus on 1/3 of our companies on our digital platform, ExpoPolis. During these days, the chat function on ExpoPolis will be reactivated between 12:00 and 18:00. But this is not all! We have two additional experiences during these hours:

ONE-ON-ONE TALKS
The chat function of ExpoPolis will be supplemented with the possibility of booking time slots in advance, per company, to have one-on-one conversations. The time slots have a duration of 15 minutes. ENROLL WITH THE FORM BELOW

COMPANY PRESENTATIONS
Every day there will be company presentations. During these presentations, the companies will try to convince you in 5 minutes why you, as a graduating student, should come and work for them. You will be able to follow these company presentations via a livestream!


ONE-ON-ONE TALKS ENROLLMENT