Second Hand Book Sale

01 okt 2021

Free

KU Leuven Campus Groep T

[english below]
Gemakkelijk je boeken doorverkopen. Dat is het doel van deze Second hand book sale!
Dit evenement gaat door op vrijdag 1 okt van 8:00 tot en met 18:00. Het is mogelijk om je boeken op dit evenement achter te laten om verkocht te worden en om langs te komen om boeken te kopen. Alle verkopen verlopen via online banking met een directe overschrijving naar de eigenaar van het boek. In de onderstaande uitleg staat vermeld wat verkopers en kopers moeten doen op dit evenement.
Verkopers:
1. Kom naar de kleine cafetaria in Groep T met de boeken die je wil verkopen. (kan gedurende de hele duur van het evenement gebeuren, maar je bent aangemoedigd om de boeken dat je wil verkopen zo vroeg mogelijk te brengen). (de boeken dat opgelijst zijn in het volgende document kunnen verkocht worden …..)
2. Schrijf op een sticker (dat je van Industria ter plekke krijgt) je naam, voornaam, de prijs dat je voor het specifieke boek wil, je email adres en het rekeningnummer op welke je betaald wil worden.
3. Leg je boek op de juiste plaats op de tafels in de kleine cafetaria (de plaatsen waar je je boeken moet leggen zullen duidelijk aangeduid zijn) en geniet van je dag.
4. Indien je boek doorheen de dag verkocht wordt zal je hierover een bevestigingsmail ontvangen.
5. Indien je boek niet verkocht is, moet je tussen 18:00 en 19:00 je boek terug komen ophalen.Kopers:
1. Kom naar de kleine cafetaria in Groep T en hier kan je zoeken naar de specifieke boeken die je nodig hebt (de boeken zijn gesorteerd op verschillende tafels verspreid in het atrium). (de volgende boeken zullen verkocht worden ….)
2. Indien je een boek wil kopen, dan neem je dit boek, kijk je naar de sticker op het boek en schrijf je prijs dat de verkoper vraagt over naar het rekeningnummer op de sticker.
3. Nadat je overschrijving is gelukt meld je aan de Industria medewerker dat je dat specifieke boek hebt gekocht en toon je een overschrijvingsbewijs. Deze medewerker zal de overschrijving dan controleren en zal zorgen dat de verkoper van het boek een bevestigingsmail ontvangt van de verkoop.
Hopelijk tot op de Second hand book sale!
https://drive.google.com/…/1Mr7f…/view…

[english]
Easily reselling your books. That’s the goal of this Second hand book sale!
This event will take place on Friday, Oct 1 from 8:00 am to 6:00 pm. It is possible to leave your books at this event to be sold and to stop by to buy books. All sales will be conducted through online banking with a direct transfer to the books’ owner. The explanations below outline what sellers and buyers should do at this event.
Sellers:
1. Come to the small cafeteria in Group T with the books you want to sell. (Can be done throughout the duration of the event but you are urged to bring the books you want to sell as early as possible). (the books listed in the folowing document can be sold on the trial …)
2. Write on a sticker ( which Industria will provide for you on site) your name, first name, the price you want for the specific book, your email address and the account number on which you want to be paid.
3. Put your book in the right place on the tables in the atrium (the places where you have to put your books will be clearly marked) and enjoy your day.
4. If your book is sold during the day you will receive a confirmation email.
5. If your book is not sold, you must come back to pick up your book between 6:00 and 7:00 pm.
Buyers:
1. Come to the small cafeteria in Group T and here you can look for the specific books you need (the books are sorted on different tables scattered around the small cafeteria). (the following books will be sold on the trial ..)
2. If you want to buy a book, you take that book, look at the sticker on the book and transfer the price the seller asks to the account number on the sticker.
3. After your transfer is successful, you report to the Industria representative that you bought that particular book and show a transfer certificate. This Industria representative will then verify the transfer and will make sure the seller of the book receives a confirmation email of the sale.
Hope to see you at the Second Hand Book Sale!
https://drive.google.com/…/1Mr7f…/view…