Officiële documenten

Op deze pagina vind je naast onze statuten en intern regelement ook alle verslagen van de afgelopen Algemene Vergaderingen.

Statuten en Intern Reglement

De Statuten zijn de grondregels van de vereniging. Ze bepalen onder andere de rechten en plichten van bestuur en praesidium en ze structureren de vereniging. Het Intern Regelement is een verzameling van regels die de Statuten ondersteunen en de werking van de vereniging concretiseren.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is de beslissende macht van de vereniging. Deze is samengesteld uit alle werkende en raadgevende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur en is bevoegd voor:

De Algemene Vergadering moet ten minste driemaal per jaar worden samengeroepen: op ten minste een van deze drie komt er eenmaal het goedkeuren van de begroting van het komende boekjaar, eenmaal het goedkeuren van de rekeningen van het voorbije boekjaar en eenmaal voor de overdracht van het bestuur van het komende boekjaar. Voorts wordt de Algemene Vergadering samengeroepen zo dikwijls het doel van de vereniging vereist.

Verslagen