Alumni-familie cantus

12 mei 2021

Free

Zoom

[ENGLISH BELOW]

Beste Industria-alumni,
Wegens het succes van onze vorige (online) Alumni Cantus hebben we beslist om er nog eentje te organiseren! Deze keer is het de bedoeling dat jullie deze cantus volgen samen met je familie. Er is namelijk niets leuker dan een avond samen met je familie en vrienden liederen zingen uit onze geliefde codex en dit terwijl we de glazen (virtueel) klinken.
De cantus zal online doorgaan via Zoom. We voorzien muzikale begeleiding voor diegenen die de melodieƫn al zijn vergeten en voor diegenen die de melodieƫn niet kennen!

TIMETABLE:
Zoom: 20u00
Io vivat: 20u30


Dear Industria Alumni,
Due to the success of our previous (online) Alumni Cantus, we have decided to organize another one! This time, the idea is that you follow this cantus together with your family. There is nothing more fun than spending an evening with your family and friends singing songs from our beloved codex and this while (virtually) raising our glasses.
The cantus will take place online via Zoom. We will provide musical accompaniment for those who have already forgotten the tunes and for those who do not know the tunes!

TIMETABLE:
Zoom: 20h00
Io vivat: 20h30