BAC Info Session

15 feb 2024

Free

Groep T, 03.11.01

Hopelijk hebben jullie vorig semester kunnen genieten van verschillende leuke activiteiten van Industria. Nu het tweede semester begonnen is, kunnen jullie hier zelf deel van uitmaken!

Jullie krijgen de kans om een hele week het praesidium over te nemen en zelf evenementen zoals een TD, BSA, cantus, … te organiseren met jullie BAC-praesidium. Dit is een unieke kans om nieuwe mensen te leren kennen, je organisatorische skills bij te schaven en te ervaren hoe het is om in het praesidium te zitten. Iedereen die eerstejaars is en zin heeft, kan het BAC-praesidium joinen (je moet dus niet gedoopt zijn).

Als je geïnteresseerd bent, of je wilt wat meer info, kom dan naar onze vrijblijvende infosessie op 15/02 om 19.30uur in lokaal 03.11.01. Tot dan!


Hopefully you enjoyed several fun activities of Industria last semester. Now that the second semester has started, you can be a part of this yourselves!

You get the opportunity to take over the praesidium for a whole week and organise your events such as a fakparty, BSA, cantus, … with your BAC praesidium. This is a unique opportunity to meet new people, brush up on your organisational skills and experience what it is like to be in the praesidium. Anyone who is a freshman and feels like it can join the BAC praesidium (so you don’t have to be hazed).

If you are interested, or want some more info, come to our info session on 15/02 at 7.30 pm in class 03.11.01.
See you there!