Doop

02 nov 2023

Free

Groep T

Studeer je aan Groep T en heb je zin om je studentenleven een enorme boost te geven? Dan ben jij de geschikte persoon om je te laten dopen!
We verwachten jou om 18u30 op in het atrium van Groep T. De doop duurt ongeveer tot 21u30. Nadien krijgen zij die dat wensen een halfuur de tijd om zich op kot te gaan opfrissen. Indien je geen kot hebt, is het een goed idee om dit met een vriend(in) af te spreken die wel een kot heeft. Wij voorzien was-mogelijkheden maar een warme douche is toch wel aangenamer.
Na dat halfuur worden jullie terugverwacht in de Waaiberg, hier vindt het ceremoniële gedeelte plaats. Aanwezigheid is verplicht, na het ceremoniële gedeelte ben je vrij om te vertrekken, of mag je de rest van de cantus meevolgen.

Schrijf je in via volgende link: https://industria.be/inschrijving-doop-enrollment-hazing/

We hebben alvast 3 opdrachten voor jullie die verplicht zijn als je wilt deelnemen aan de doop:
1) Breng €5,95 (gepast!) naar de doop.
2) Dit jaar is het thema van de doop ‘pokemon’, breng je creativiteit naar boven en verkleed je als je favoriete pokemon, trainer, item… of eender welk pokemon gerelateerd ding. Zorg ervoor dat je kleren aanhebt die je achteraf niet meer nodig hebt. (TIP: ga eens langs de kringloopwinkel)
3) Neem je identiteitskaart mee!Als je deze opdrachten voltooid hebt, ben je er helemaal klaar voor![EN]

Are you studying at Group T and feel like giving your student life a huge boost? Then you are the right person to be hazed!We are expecting you at 6:30 pm at the atrium of Group T. The hazing will take approximately until 9:30 pm Afterwards, those who wish to do so will have half an hour to freshen up in their dorm. If you don’t have a dorm, it is a good idea to arrange this with a friend who does have a dorm. We provide refreshment facilities but a hot shower is more comfortable.

After that half hour, you are expected back at the Waaiberg, where the ceremonial part will take place. Attendance is mandatory, after the ceremonial part you are free to leave, or you can follow the rest of the cantus.

Register via the following link: https://industria.be/inschrijving-doop-enrollment-hazing/

We already have 3 assignments for you that are mandatory if you want to participate in the hazing:
1) Bring €5.95 (precise!) to the hazing.
2) This year’s hazing theme is ‘pokemon’, bring out your creativity and dress up as your favorite pokemon, trainer, pokemon item or any other pokemon related thing you like. Be sure to wear clothes you won’t need afterwards. (TIP: stop by the thrift store)
3) Take your ID card with you!Once you complete these tasks, you are all set!