DOOP

18 nov 2021

Free

Group T

[Nederlands]
Eén van de belangrijkste tradities binnen het studentengebeuren is de doop. De doop is traditioneel gezien de overgang van feut naar schacht. Na de doop ben je dan ook officieel schacht van Industria. Later op het jaar volgt de ontgroening en wanneer je beiden hebt afgelegd ben je officieel een volwaardig lid (commilito) van onze kring. Het kan dus enerzijds gezien worden als traditioneel gebeuren, anderzijds is het een geweldige bondingactiviteit waar bestaande vriendschapsbanden versterkt worden en nieuwe banden ontstaan. Helaas circuleren er de laatste tijd artikels in de media over bepaalde dopen die onnoemelijk veel te ver zijn gegaan. Het is belangrijk om te weten dat wij als Industria onderworpen zijn aan het doopcharter (opgesteld door o.a. Loko, politie, stad Leuven, …). Wij leven dit charter strikt na en het kan door iedereen die dat wenst ingelezen worden. Onze doop is er niet om jullie te vernederen, onze doop is een bondingsactiviteit. Indien je twijfelt om in te schrijven of vragen hebt, twijfel dan niet om een lid van eerstejaarswerking te contacteren. Dit kan via sociale media, op de campus of via EJW@industria.be .

————————–

[English]
One of the most important traditions in the student life is the doop (hazing). The doop is traditionally speaking the transition from ‘feut’ to ‘schacht’. After the doop you’ll officialy bea schacht of Industria. In the second semester the ungreening follows, when you’ve done both you’re officialy a member (commilito) of our union. So, on one hand it could be seen as a traditional activity while on the other, it’s an amazing bonding activity where you’re bounding with friends for life. It’s important to note that we’re bound by the hazing-charter. Our doop doesn’t exist to humiliate you, it’s there as a bonding activity. If you’ve got any doubts or questions, don’t hesitate to contact a member of freshmen operations (Eerstejaarswerking, EJW). This can be done via social media, on campus or via EJW@industria.be .