Galabal der industrieel ingenieurs 2022

04 mrt 2022

Free

Campus Groep T

[NL]
Na 2 lange jaren wachten is het eindelijk weer zover! Op vrijdag 4 maart zal Groep T weer omgetoverd worden tot een grootse danstempel. Laat je onderdompelen in de magische sfeer van acrobatie terwijl je danst op de zotste platen of geniet van een charmant wijntje of heerlijke cocktail. Een galabal is natuurlijk geen galabal zonder diner, kom dus zeker genieten van een 3 gangen menu voordat je de dansvloer optrekt met je karmeliet of cocktail. Het diner zal aanvangen om 19:00. Natuurlijk kun je ook je mooiste glimlach uithalen in de photobooth om dit geweldig feest te vereeuwigen.

Tickets:
Galabal lid/geen lid: €15/17
Diner + galabal lid/niet lid: €40/43

Verkoopmomenten (Atrium Groep T):
– vrijdag 18/02 van 12u tot 14u
– maandag 21/02 van 12u tot 14u
– woensdag 23/02 van 12u tot 14u
– vrijdag 25/02 van 12u tot 14u
– woensdag 2/03 van 12u tot 14u

Artiesten:
Hopers
Nine 2 Five
The After Touch
Dimitri Wouters
El Campo

🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪

[EN]
After 2 long years of waiting, it’s finally that time again! On Friday, March 4, Group T will once again be transformed into a grand dance temple. Immerse yourself in the magical atmosphere of acrobatics while dancing on the craziest records or enjoying a charming wine or delicious cocktail. A galabal is of course not a gala ball without dinner, so be sure to enjoy a 3-course menu before you take to the dance floor with your Carmelite or cocktail. The dinner will start at 18h30. Of course you can also get your most beautiful smile out in the photobooth to immortalize this amazing party.

Tickets:
Galabal member/non member: €15/17
Diner + galabal member/non member: €40/43

Sale moments (Atrium Group T):
– Friday 18/02 from 12h to 14h
– Monday 21/02 from 12h to 14h
– Wednesday 23/02 from 12h to 14h
– Friday 25/02 from 12h to 14h
– Wednesday 2/03 from 12h to 14h

Artists:
Hopers
Nine 2 Five
The After Touch
Dimitri Wouters
El Campo