Infosessie doopmeesters / Info Session doopmeesters

18 okt 2021

Free

Group T : 03.13.05

[Nederlands]
Binnenkort vindt de doop plaats. Indien jij gedoopt en ontgroend bent bij Industria, ben je zeer welkom om dit jaar de nieuws schachten te dopen. Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen loopt en de regels duidelijk zijn, is er een infosessie voor doopmeesters. Je wordt verwacht er te zijn om het doopcharter te ondertekenen. Tot dan!

[English]
Soon the hazing will take place. If you’ve been hazed and ungreened at Industria, you’re very welcome to come haze the new freshmen. To make sure everything goes right and the rules are clear, we organise an infosession for haze-masters. You’re expected to be there to sign the doopcharter. See you there!