Ondernemersdag 2021/ Entrepreneurs’ day 2021 VIRTUAL EDITION

11 feb 2021

Free

Expopolis

De nieuwe editie van 2021 bestaat uit een virtuele jobbeurs (opening op donderdag 11 februari 2021 om 12 uur). Heb je zin om de virtuele jobbeurs te bezoeken? Dat kan vanuit je zetel, maar zeker niet onvoorbereid. Het belangrijkste is uiteraard je levensgeschiedenis, je curriculum vitae. Zorg dat je een ijzersterk en persoonlijk exemplaar kan voorleggen. Op onze webpagina vind je uitleg over hoe je deze aanmaakt op het platform, maar ook tal van workshops, tips & tricks en getuigenissen, die je helpen bij de voorbereiding: voor, tijdens en na de jobbeurs. Meer informatie? Neem een kijkje op onze webpagina: https://iiw.kuleuven.be/…/ondernemersdagstudenten/jobbeurs. Een kijkje nemen op de virtuele jobbeurs? Dat kan met je @student.kuleuven.be e-mailadres en de inloggegevens die je via Toledo hebt gekregen. https://ondernemersdaggroept.be/nl. Wil je graag chatten met een exposant van de virtuele jobbeurs? Dat kan op donderdag 11 februari 2021 vanaf 12 uur! Meer informatie vind je hier: https://iiw.kuleuven.be/…/onderne…/ondernemersdag2021…

WINWINWIN! Je kan trouwens prachtige prijzen winnen met je cv. Ga zeker eens een kijkje nemen wat er te rapen valt…


The new edition of 2021 consists of a virtual job fair (opening on 11 February 2021 at 12 p.m.)! Would you like to visit the virtual job fair? You can do it while sitting in your couch, but certainly not unprepared. The most important thing is of course your life history, your curriculum vitae. Make sure you can present a strong and personal resume. On our webpage you will find explanations on how to upload them on the platform, as well as numerous workshops, testimonials and tips & tricks to help you prepare: before, during and after the job fair.Would you like more information? Take a look at our webpage: https://iiw.kuleuven.be/groept/jobbeurs. Want to take a look at the virtual job fair? You can do this with your @student.kuleuven.be e-mail address and the login details you received via Toledo. https://ondernemersdaggroept.be/en Would you like to chat with an exhibitor from the virtual job fair? That’s possible on Thursday 11 February 2021 from 12 p.m.! More information can be found here:
https://iiw.kuleuven.be/groept/entrepreneursdays2021#chat

WINWINWIN! You can even win some great prizes with your resume! Take a look, and see what’s it in for you…