PEME Battle Ship drinking game

11 mrt 2021

Free

Online

Nu de cafes al een tijdje dicht zijn ligt jullie alcohol tolerantie misschien wat aan de lagere kant, en daar moet dringend verandering in komen. Hierbij presenteren wij jullie het PEME Battle Ship drankspel!

Via discord kunnen jullie je peters en meters hun strategische competenties als hun drinkvermogen uitdagen. Per boot die gezonken wordt moet er (minimum 😉 ) één shotje worden gedaan, verdere uitleg kan je terug vinden in de spelregels. Om dit nog wat leuker te maken deelt Industria een GRATIS shotglaasje met ons prachtige logo uit aan iedere deelnemer. Dus get your mind in the game en zuipen!!

Deadline inschrijvingen: Dinsdag (09/03) 23:59


Now that the cafes have been closed for a while, your alcohol tolerance may be on the lower side, and that urgently needs to change. Hereby we present you the PEME Battle Ship drinking game!

Via discord you can challenge the strategic competences of your godparents as well as their drinking ability. Per boat that is sunk a (minimum 😉 ) of one shot must be done, further explanation can be found in the rules of the game. To make this even more fun, Industria is handing out a FREE shot glass with our beautiful logo on it to every participant. So get your mind in the game and bottoms up!!

Deadline to enroll: Tuesday (09/03) 23:59