PEME Cantus

08 mrt 2022

Free

Recup

[NEDERLANDS]
Het tweede semester is al weer op gang en dat betekent dat het nog is tijd is voor een PEME activiteit. En wat voor een! Dinsdagavond 8 maart verwelkomen we jullie graag in het zaaltje van recup voor een geweldige cantus. Dus haal je codex boven en kom met jouw schachtengroep genieten van een avond rijkelijk gevuld met zang & drank.
De deuren openen om 20:00
Io Vivat: 20:30

Prijzen:
 (lid / niet-lid)
 – Bier: €11/14
 – Sangria: €8/10
 – Water: €4/6
!! Je moet een eerstejaar of een ouderejaar zijn die peter of meter is om deel te kunnen nemen aan deze cantus
Verkoopmomenten (atrium GroepT):
dinsdag 1 maart 11u-14u
maandag 7 maart 11u-14u

[ENGLISH]
The second semester is already in full swing and that means it’s time for another PEME activity. And not just any activity! On Tuesday evening, March 8, we’d like to welcome you to the little room behind recup for a great cantus. So get out your codex and come enjoy an evening filled with songs & booze with your freshmen group.
The doors open at 8:00 pm
 Io Vivat: 8:30 pm

Prices:
 (member / non-member)
 – Beer: €11/14
 – Sangria: €8/10
 – Water: €4/6
!! You must be a freshman or a student that’s currently a peter/meter to participate in this cantus.Sale moments (atrium GroupT):
Tuesday 1 March 11am – 2pm
Monday 7 March 11am – 2pm