Schachtenadoptie

11 okt 2021

Free

Cuythoek Cafe

[NEDERLANDS]
Beste schachten, beste ouderejaars
Het is weer tijd om jullie aan elkaar te linken. Dit jaar in een vernieuwd jasje: het is tijd voor de schachtenadoptie! Maar what’s in it for you?
Voor schachten: Je komt terecht in een groep ouderejaars die jou gaan meenemen doorheen het studentenleven én je studies. Ze nemen je op in een toffe groep en trakteren je maar al te graag op een pintje. De traditie leert dat hier vriendengroepen voor het leven worden gevormd dus dit wil je niet missen. De inschrijvingslink vinden jullie onderaan deze post of in de eerstejaarsgroep van Industria.
Voor ouderejaars: Een schacht adopteren biedt voordelen. Je krijgt een groep eerstejaars die maar al te graag meegaan naar de Recup of naar één van onze geweldige activiteiten. Zo voorzien wij een PEME bierpongtornooi, een bbq en nog zo veel meer. De inschrijvingslink vinden jullie onderaan deze post.

Praktisch
Hoe het event exact in zijn werk gaat wordt wel duidelijk op de avond zelf. De locatie is De Cuythoek Kapucijnenvoer 5, 3000 Leuven. Het event vangt aan om 20u30.

Inschrijven
https://industria.be/schachtenadoptie-inschrijvingsformulier-eerstejaars
https://industria.be/schachtenadoptie-inschrijvingsformulier-peters

[ENGLISH]
Dear freshmen, dear seniors
It’s time to link you to each other again! This year in a renewed version: it’s time for the schachten adoption. But what’s in it for you?
For the freshmen: you’ll join a group of seniors who’ll guide you through the student life and your studies. They’ll invite you in a fun group and will buy you an occasional beer. Tradition tells that friends for life are made in these groups so you don’t want to miss this! The enrolment link can be found below.
For the seniors: Adopting a schacht has advantages. You’ll receive a group of freshmen who’ll be happy to join you in going to Recup or at one of our fun activities. For example, we organise a PEME beerpong, a bbq and so much more. The enrollment link can be found down below.

Practical
The exact layout of the event will become clear on the day itself. The location is De Cuythoek Kapucijnenvoer 5, 3000 Leuven. The event starts at 20h30.

Enrollment
https://industria.be/schachtenadoptie-inschrijvingsformulier-eerstejaars
https://industria.be/schachtenadoptie-inschrijvingsformulier-peters