Spiraal Quiz

04 nov 2021

Free

Campus Groep T

[English below]
Nu we onze fysieke conditie meer dan bewezen hebben op de 24 urenloop is het tijd om te zien wie de eerste plaats zal behalen met hun kennis!
Op donderdag 4 november zal de lustrum spiraalquiz doorgaan. Tijdens deze quiz zullen de verschillende teams verspreid zijn over de spiraal op Groep T en de Quiz masters zullen vanuit het Atrium de quiz leiden! Natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen en kan er genoten worden van een complementaire snacks en een drank (eerste drankje is gratis, daarna is het 1 euro).

Concrete informatie:
Duur: 20:00-21:00 ontvangst, 21:00-24:00 quiz en een pauze in het midden
Prijs: Gratis inschrijving

[English]
Now that we have more than proven our physical fitness at the 24 hourrun, it is time to see who will take first place with their knowledge!
On Thursday, November 4, the lustrum spiral quiz will take place. During this quiz, the different teams will be spread out over the spiral at Group T and the Quiz masters will lead the quiz from the Atrium! Of course, there are also fun prizes to be won and you can enjoy complementary snacks and a drink (first drink is free, after that it is 1 euro).

Concrete information:
Duration: 20:00-21:00 arrival and taking places on spiral, 21:00-24:00 quiz and a break in the middle
Price: Free registration