Thema-avond: Engineer & Entrepreneur: 1+1=3

09 nov 2021

Members: €0
Non-members: €0

Group T

[English below]
Ingenieur zijn of worden gaat vaak hand in hand met ondernemerschap! Voor deze
reden wordt deze thema avond georganiseerd waarop er een Key note zal gegeven
worden door Jos Vandael, Executive Coach INNOVATE, over “Strategieën voor een
inspirerend ondernemerschap”. Hierna zal er een panelgesprek plaatsvinden dat
wordt bijgewoond door Koen Verhaert (CEO Verhaert Masters in Innovation), Pieter
Jan Jordaens (voorzitter van Technovation Hub, KU Leuven), Filip Tersago (managing
owner van Connecter), Filip Timmermans (stichter en managing director van
Skilpod) en met Moderator: Marc Van Aken, docent Communicatie op Campus Groep
T.
Na deze Key note en het panelgesprek vind er nog een netwerkreceptieplaats in het
Atrium. Op deze receptie zullen er standjes zijn van studententeams CORE, Agoria
Solar Team, Formula Electric Belgium, Circl-E, Aether, iGEM en het start-upteam!
Concrete informatie:
– 18:30 Ontvangst op Groep T
– 19:00 Verwelkoming door prof. Wim Dewulf, campusvoorzitter
– 19:15 Key Note
– 20:00 Panelgesprek
– 20:45 Netwerkreceptie in het Atrium
Het kunnen voorleggen van een geldig Covid Safe Ticket en het invullen van deze
inschrijflink is een vereiste om dit evenement te kunnen bijwonen.

——————


[English]
Being or becoming an engineer often goes hand in hand with entrepreneurship! For
this reason, this theme evening is organized during which a key note will be given
by Jos Vandael, Executive Coach INNOVATE, on “Strategies for inspiring
entrepreneurship”. This will be followed by a panel discussion attended by Koen
Verhaert (CEO Verhaert Masters in Innovation), Pieter Jan Jordaens (Chairman of
Technovation Hub, KU Leuven), Filip Tersago (Managing Owner of Connecter), Filip
Timmermans (Founder and Managing Director of Skilpod) and with Moderator: Marc
Van Aken, Lecturer in Communication at Campus Group T.
After this Key Note and the panel discussion, a networking reception will take place
in the Atrium. At this reception there will be booths from student teams CORE,
Agoria Solar Team, Formula Electric Belgium, Circl-E, Aether, iGEM and the start-up
team!
Concrete information:
– 18:30 Reception at Group T
– 19:00 Welcome by Prof. Wim Dewulf, campus president
– 19:15 Key Note
– 20:00 Panel Discussion
– 20:45 Networking reception in the Atrium
If you would like to attend this theme night, please fill out this registration form.
Being able to present a valid Covid Safe Ticket is a requirement to attend this event.

20:00 Panel Discussion
20:45 Networking reception in the Atrium
If you would like to attend this theme night, please fill out this registration form.
Being able to present a valid Covid Safe Ticket is a requirement to attend this event.