Internationaal

Het internationale team heeft tot doel de internationale studenten kennis te laten maken met de Belgische gewoontes en hen te betrekken bij allerhande activiteiten. De traditionele evenementen zoals cantussen worden met een Engelse twist voorgesteld aan deze studenten.

Evenementen

Al voor de start van het academiejaar organiseren ze activiteiten om de nieuwe studenten te verwelkomen. Dit gebeurt tijdens de ‘orientation days’. Hier tonen ze Leuven in al haar pracht en praal tijdens een wandeling, fietstocht en kroegentocht. Naar gewoonte doen ze ook eens een dagtrip naar een andere stad in België. Onder het academiejaar organiseren ze quizzen, feestjes in de Recup (onze fakbar) en talentenjachten. Ook wordt er telkens weer veel tijd gestoken in de organisatie van de Go Global-week en daarvoor werken ze samen met de andere studentenkringen van de faculteit Wetenschappen en technologie.

Belgische tradities

Met hun evenementen laten ze de internationale studenten van de Belgische cultuur proeven. Daar slagen ze in door op verschillende locaties in het land activiteiten te organiseren. Er is de internationale doop die plaatsvindt in het eerste semester en uitgewerkt wordt in samenwerking met de schachtenmeester. In de loop van het jaar zijn er dan weer cantussen ingepland. Zo kunnen de internationale studenten ook eens genieten van het authentieke Leuvense studentenleven.