Jenever games

[NEDERLANDS]
Weg met de classic jeneverwandelingen, 25 april organiseert team Sport van
Industria de befaamde JENEVER SPELEN! Wat is nu een betere combo dan
spelletjes en jenever (afgezien van Medica op 6 vs Industria op 5e plaats)?!
Om 18u30 spreken we af aan de blauwe steen aan GroepT en vertrekken we
samen naar Sportkot. Rechtstreeks naar daar gaan kan ook,
maar misschien sta je dan een paar shotjes achter 😉.

[ENGLISH]
No classic jenever walk this time, April 25th, the Sport team of Industria is
organizing the famous JENEVER GAMES! What better combo than games and gin
(aside from Medica on 6th vs Industria on 5th place)?!
At 6.30 pm we meet at the blue stone at GroepT and we leave together for the
Sportkot. You can also go directly there, but you might be a few
shots behind 😉.