Ab Actis

De Ab Actis (of secretaris) houdt zich bezig met al wat administratie toebehoort en de medewerking van Industria en zijn leden.

Vergaderingen

Industria heeft een heel aantal interne vergaderingen om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt. Tijdens deze vergaderingen houdt de Ab Actis verslagen bij van wat er gezegd wordt, zodat de teamleden er later op terug kunnen blikken om te herinneren wat ze moesten doen of een activiteit kunnen beoordelen op basis van de vorige jaren. Al deze verslagen moeten op verschillende plekken beschikbaar zijn, dewelke ook onderhouden worden door de Ab Actis. Zo moeten ze op online platforms en fysiek in het lokaal beschikbaar zijn, zodat de leden het ten alle tijde kunnen lezen. Daarbij zorgt de Ab Actis ook voor de beschikbaarheid van een lokaal om de vergadering in te houden als dit vereist is.

Administratie

Als Ab Actis is het belangrijk om al de officiële documenten door de jaren heen bij te houden zodat deze teruggevonden kunnen worden wanneer het nodig is. Concreet houdt dit in dat de Ab Actis een kopie heeft van interne reglementen, statuten, ondertekende contracten en andere documenten van zowel het jaar waarin hij of zij actief is als van de jaren ervoor, indien deze contracten nog steeds van kracht zijn. Bijkomend is de Ab Actis verantwoordelijk voor de regeling van publicaties in het Staatsblad door te geven aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank, bijvoorbeeld wanneer nieuwe bestuursleden intreden of de statuten aangepast worden.

Agenda

Het is belangrijk dat alle leden van Industria (en hun studenten) op de hoogte zijn van activiteiten die in de nabije toekomst plaatsvinden. Om dit te garanderen wordt er in het begin van het jaar een activiteitenkalender opgesteld, die publiek gemaakt en onderhouden wordt door de Ab Actis. Dit gebeurt op een platform naar keuze maar meestal is dit via Google Calendar. Ben je geïnteresseerd in de activiteiten die Industria tijdens het jaar organiseert, maar vind je de kalender niet? Stuur dan gerust een berichtje naar abactis@industria.be en hij zal jou verder helpen.

Medewerking

Tenslotte beheert de Ab Actis ook het medewerkingsplatform van Industria. Hier geven de leden van het team zich op voor shiften tijdens activiteiten, maar dit kan ook door externe vrijwilligers gebeuren, met andere woorden dat iedere student kan meehelpen met het op poten zetten van de activiteiten doorheen het jaar. Om dit verder te stimuleren is er een interessante beloningsstructuur naargelang het aantal uren dat een medewerker heeft geholpen, dus je kan er gratis en voor niks prijzen mee winnen? Geïnteresseerd? Bekijk dan zeker eens de medewerkingspagina om te zien of je mee kan helpen!