Communicatie

com·mu·ni·ca·tie (de ; v ; meervoud: communicaties) overdracht of uitwisseling van informatie; verbinding, verkeer. Dat is wat mensen binnen de werkgroep van communicatie doen, studenten informeren en hen warm maken voor wat op komst is. Hen laten weten waar en wanneer ze aanwezig moeten zijn voor wedstrijden, feestjes, cantussen, etc.

T magazine/flyer

T Magazine
De T magazine heeft sinds 2020/2021 een nieuw ontwerp, het wekelijkse boekje is vervangen door een maandelijks magazine. De redactie voorziet het ontwerp en het thema van die maand en gaat dan opzoek naar mensen die een artikel willen schrijven of een interview willen afnemen. Nadat we alle informatie hebben verzameld, bundelen we deze in het tijdschrift en delen het uit aan de studenten.

T flyer
De T flyer is nieuw sinds het academiejaar 20-21 en vervangt de wekelijkse T. Het idee, informatie en entertainment bundelen. Het verzamelen van de informatie over de aankomende evenementen en het ontwerpen van de flyer, is één van de wekelijkse opdrachten van onze werkgroep.

Sociale media

Social media is steeds meer en meer aanwezig en onze werkgroep heeft als doel de studenten actief te betrekken in wat Industria doet en hen te tonen wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Berichten verstuurt via facebook, instagram, etc.  worden door leden van onze werkgroep beantwoord. Op vraag van de andere werkgroepen maken wij banners, posters en divers grafisch design voor de georganiseerde evenmenten en zorgen ervoor dat deze gepost worden op Facebook en Instagram.

<strong>Grafisch ontwerp</strong>

Het grafisch design is meer dan enkel banners. Soms voorziet industria een attentie voor studenten; professoren of willen we de studenten op een andere manier informeren, ook dan wordt er beroep gedaan op onze werkgroep. Enkele voorbeelden zijn: de bedrijvenboekjes voor de jobbeurs, de prints voor op T-shirts. De werkgroep Communicatie is de creatieve ondersteuning van de overige werkgroepen.