Alumni-cantus

19 mrt 2021

Free

Zoom

Beste Industria-alumni,
Voor velen onder jullie is het al véél te lang geleden dat jullie je nog eens volledig hebben kunnen uitleven! Daarom is het nog eens tijd voor een alumni-cantus. Er is niets beter dan een avond samen liederen zingen uit onze geliefde codex, terwijl we de glazen (virtueel) klinken.Als extra pluspunt kunnen degene die dat wensen een gratis bierpakket ontvangen.

Vul de inschrijvingslink in voor vrijdag 12 maart, geef je adresgegevens in en ontvang de week daarop je bierpakket bij je thuis. Na 12 maart mag je je uiteraard nog steeds inschrijven maar dan kunnen we niet meer garanderen dat we je een bierpakket kunnen opsturen.
De cantus zal online doorgaan via Zoom en beginnen om 20u30. We voorzien muzikale begeleiding voor diegenen die de melodieën al zijn vergeten!


Dear Industria alumni,
For many of you, it has been far too long since you have been able to fully indulge yourselves! That is why it is time for another alumni cantus. There is nothing better than an evening together singing songs from our beloved codex, while (virtually) clinking glasses.
As an added bonus, those who wish can receive a free beer package.

Fill in the registration link before Friday 12 March, enter your address and receive your beer package at home the following week. After 12 March you can still register, but we cannot guarantee that we will be able to send you a beer package.
The cantus will be online via Zoom and will start at 20h30. We will provide musical accompaniment for those who have already forgotten the tunes!