and& x Industria Hackathon

30 mrt 2021

Free

Online

Elke vraag kan als een uitdaging worden gezien in plaats van als een probleem. Industria geeft je de opportuniteit deze vragen aan te pakken die ons in de 21e eeuw zullen bezighouden. @andleuven heeft deze vragen gesteld aan hun sprekers en zij zullen ons hun antwoorden geven, maar vooraleer dat jullie deze te horen krijgen, zullen we samen nadenken over deze uitdagingen. Op 30 maart hebben jij en je team de kans om een specifiek probleem binnen een topic van het festival aan te pakken in een hackathon. Jullie kunnen het thema kiezen, maar het probleem dat moet worden aangepakt, wordt pas op het evenement zelf onthuld. Schrijf je in in teams van 2 tot 4 en maak kans om het volledige festival bij te wonen met je vrienden van 20 tot 25 april.
Praktische info volgt later.


Every question can be tackled as a challenge rather than a problem. Industria wants you to tackle the questions that will affect us in the 21st century. @andleuven has asked the questions and their speakers will be giving us answers, but before we hear them, lets think about these challenges together. On the 30th of March, you and your team have the chance to tackle a specific problem within a topic from the questions of the festival in a hackathon. You will be able to choose the theme but the problem to be tackled will only be revealed at the event itself. Sign up in teams of 2 to 4 for the chance to attend the full festival with your friends from the 20th to the 25th of April.
Practical info will follow later.

#andleuven#andleuven2021