CV Upload for the Entrepreneur’s Day

06 dec 2021

Free

Campus Groep T

[ENGLISH BELOW]
Begin al tijdens je studies aan je carrière te werken en upload je CV op het Expopolis-platform van de Ondernemersdag! Zo maak je meer kans om je dromen waar te maken, want alleen zo kom je in het CV-boek terecht dat aan de bedrijven op de Jobbeurs wordt overhandigd! In het atrium, zullen PC’s beschikbaar zijn om je CV te uploaden. Zorg ervoor dat je je CV meeneemt op een USB-stick of zet het op een schijf waar je er gemakkelijk bij kunt.
Je kunt ook geweldige prijzen winnen door het te uploaden! Hoe kan je dat doen? Meer informatie komt deze week, zet zeker “Gaan” op het evenement om niets te missen!
Als je zeker wilt zijn dat je CV de beste is om de job van je dromen te krijgen voor je hem uploadt, neem dan zeker deel aan het CV screening event van Student Career Center: https://fb.me/e/2G91ebKdx

Let op: dit evenement is vooral bedoeld voor 3e jaars en Master studenten die een Expopolis login hebben.
Meer informatie op onze website: https://industria.be/ondernemersdag-2022-opnieuw-fysiek…/
Wanneer?
Maandag 6 december van 11u tot 14u
Waar?
Atrium van Groep T

[ENGLISH]
Start working on your career during your studies and upload your CV on the Expopolis platform of the Job Fair! By doing this, you have a greater shot at making your dreams come true since this is the only way you will be featured in the CV book that will be given to the companies present at the Job Fair! In the atrium, PCs will be available for you upload it. Make sure to bring your CV on a USB stick or put it on a Drive where you can easily access it.
You also get to win amazing prizes by uploading it! How can you do that? More information will come this week, make sure to put “Going” to the event to not miss anything!
If you would like to make sure your CV is the best to catch the job of your dreams before uploading it, make sure to participate in the CV screening event by Student Career Center!: https://fb.me/e/2G91ebKdx

Please be aware that this event is mostly aimed at 3rd year and Master students who have Expopolis log-in credentials.
More information on our website: https://industria.be/en/job-fair-page-english/
When?
Monday 6th of December from 11am until 2pm
Where?
Atrium of Group T