Fakbartocht

03 nov 2021

Members: €0
Non-members: €0

Campus Groep T

Na onze geweldige tapperscursus is het tijd om de verworven kennis te gebruiken. Nu zowel schachten als peters/meters weten hoe een écht pintje eruit ziet zijn ze in staat om de pintjes uit de rest van Leuven te beoordelen. Trek met je meter/peter op avontuur naar verafgelegen fakbars waar je de naam nog nooit van gehoord hebt en versterk de vriendschapsband nog verder!

We laten ook schachten en peters/meters toe van vorig jaar sinds ze niet de mogelijk hadden om van deze activiteit te genieten
VERTREK: GroepT om 21u

—–

After our great tapperscursus it is time to put our new knowledge to the test. Now that both freshmen and peters/meter know what a REAL pint looks like it is time to rate the beers from the rest of Leuven. Go with your peter/meter on an adventure to remote fakbars which you have never heard of before and strengthen the friendship bond!

We also allow freshmen and peter/meters from last year since they have not yet had the opportunity to enjoy this activity
DEPARTURE: GroupT at 9 PM