Gadget Boxes

15 mrt 2021

Free

Online

Nu alle jobbeurzen digitaal moeten doorgaan hebben wij, als student, niet meer de kans om langs alle standjes te gaan en de tofste en leukste gadgets te verzamelen. Goed nieuws! We got your back! Wij hebben al onze partners aangesproken en hen gevraagd om hun gadgets naar ons op te sturen. Met al deze gadgets maken wij een heuse gadget box!
Wat moet je doen om zo ’n box te bemachtigen?

Optie 1: Kies een van de timeslots via de inschrijvingslink en kom je box ophalen, op Groep T, op je zelfgekozen uur op maandag 15 maart!

Optie 2: Zit je op kot binnen de ring van Leuven? Dan kan je er ook voor kiezen om je box te laten leveren op maandag 15 maart! Duid dit ook aan via de inschrijvingslink.

Wees snel want we werken via een op = op principe.


Since all job fairs have to go digital, we, as students, don’t have the chance to go by all the booths and collect the coolest and nicest gadgets. Good news! We got your back! We asked all our partners to send us their gadgets and with all these gadgets we will create a gadget box!
What do you have to do to get such a box?

Option 1: Choose one of the timeslots through the enrollment link and come pick up your box, at Groep T, at the time of your choice on Monday, March 15!

Option 2: Are you living in a dorm within the ring of Leuven? Then you can also choose to have your box delivered on Monday, March 15! Please also indicate this via the enrollment link.

Be quick because we work with a first comes, first served principle. Hope to see you there!