Group T by Light – NEW DATE

21 feb 2022

Free

KU Leuven Campus Groep T

Beste studenten, alumni en personeelsleden van Groep TGedurende 4 jaar, of voor sommigen onder ons langer, geniet/genoot u van de wonderschone campus Groep T te Leuven. Dit jaar vieren we niet alleen dat Industria 60 jaar bestaat maar daar bovenop ook onze campus/oude hogeschool Groep T. Voor deze speciale verjaardag sloegen we de handen in elkaar om u van een waar spektakel te voorzien: Group T by Light.


Op maandag 14 februari 2022 nodigen Industria en Groep T u graag uit om terug te keren in de tijd en uw vierjarige studies op Groep T te herbeleven verteld met licht.De campus zal prachtig verlicht worden en indien de maatregelen het toelaten zal er op het einde van de tour de mogelijkheid zijn om een consumptie te benuttigen samen met uw mede-alumni of mede-studenten. Dit aan de democratische prijs van €1 per consumptie.

Gelieve u op voorhand aan te melden via de onderstaande link zodat we organisatorisch een idee hebben van het aantal bezoekers.

https://industria.be/gt-by-light/

Industria en Groep T heten u van harte welkom op 21 februari 2022 tussen 19u00 en 23u00.

Beste wensen voor het nieuwe jaar,

Namens Industria,
Dante Van Oeteren
Praeses 2021 – 2022


Namens Groep T,
Wim Dewulf
Campusvoorzitter
__________________________________
Dear Group T students, alumni and staffFor 4 years, or for some of us longer, you have enjoyed the wonderful Group T campus in Leuven. This year, we’re not only celebrating Industria’s 60th anniversary, but also our old campus/college Group T. For this special anniversary, we joined forces to provide you with a true spectacle: Group T by Light.

On Monday, February 14, 2022, Industria and Group T are happy to invite you to go back in time and relive your four-year studies at Group T told with light. The campus will be beautifully lit and, if the measures allow, you will be able to enjoy a drink with your fellow alumni or fellow students at the end of the tour. This at the democratic price of €1 per consumption.

Please register in advance via the link below so that we have an idea of the number of visitors.

https://industria.be/gt-by-light/

Industria and Group T would like to welcome you on February 21, 2022 between 19:00 and 23:00.

Best wishes for the new year,

On behalf of Industria,
Dante Van Oeteren
Praeses 2021 – 2022


On behalf of Group T,
Wim Dewulf
Campus President