Infosessie Doop

12 okt 2023

Free

GT03.11.02

Het concept studentendoop wordt de laatste jaren wel eens in slecht daglicht geplaatst omdat niet iedereen op de hoogte is van de regels rondom het doopcharter, de verschillen tussen club- en kringdopen etc…
Daarom organiseren wij een vrijblijvende infosessie waar jullie terecht kunnen met al jullie vragen. De doop van studentenkring Industria wordt al jarenlang als voorbeeld gezien, wij zetten dan ook optimaal in op de plezierbeleving en de vriendschappen die de doop met zich meebrengen. Spring dus zeker eens binnen als je nog twijfels/vragen hebt, de doop is een van de meest traditionele activiteiten in jouw studentenleven die je zeker niet wil missen!

inschrijflink: https://industria.be/enrollment-infosession-doop/


In recent years, the concept of student hazing is sometimes seen in a bad light because not everyone is aware of the rules surrounding the hazing charter, the differences between club and association hazing, etc…
This is why we are organizing an info session where you can ask all your questions. The hazing of Industria has been seen as an example for years, so we focus on the fun and friendships that the hazing brings us. So be sure to come by if you have any doubts/questions, the hazing is one of the most traditional activities in your student life that you definitely don’t want to miss!

enrollment link: https://industria.be/enrollment-infosession-doop/