Month of Sports

From 01 mrt 2022 to 31 mrt 2022

Members: €0
Non-members: €0

[NEDERLANDS]
Nieuwe semester betekent nieuwe sportieve voornemens en hierbij kunnen wij je helpen! ‘The Month of Sports’ is een gloednieuwe activiteit die gedurende de maand maart zal plaatsvinden. Een hele maand, wekelijks een nieuwe initiatie van enkele unieke sporten aan een absurd lage prijs:

Muurklimmer (02/03/2020)
Hopelijk waren je punten net zo hoog als de eerste initiatie: muurklimmen. We beginnen met een uurtje te klimmen onder begeleiding, met hier en daar tips and tricks om te eindigen met een klim sessie in de Funhall. Dit zal doorgaan in Klimzaal De Stordeur.

Padel (09/03/2022)
Heb je nog geen kans gehad om deze gloednieuwe hype eens uit te proberen en heb je het tafeltennissen al gemasterd op Groep T, ga dan nu voor de nieuwe uitdaging en komt met ons mee padellen. Deze activiteit zal plaatsvinden bij tennis- en padelclub Lovanium te Leuven.

Rugby(16/03/2022)
Als derde initiatie heb je de mogelijkheid om van een trainer van de eerste ploeg training te krijgen. Achteraf kan je ook nog de eerste ploeg zelf zien spelen! Een niet-te-missen kans!

Boksen (23/03/2022)
Als vierde en laatste activiteit heb je de mogelijkheid om al je opgekropte woede en agressie van het voorbije jaar eens goed los te laten. We zullen een boksinitiatie voorzien van van 15.30u tot 16.30u in de bokszaal van Dawsu Leuven. De initiatie boksen houdt in; techniek (uitleg & oefenen), bokszak en/of stootkussens en op het einde ook een kleine sparring (vrij gevechtje in de boksring met zeer strikte regels).

Schrijf je in voor je sport naar keuze: https://industria.be/mos/Of geniet van extra voordeel met het Sportieve Pakket: https://industria.be/mos-combi/ZORG DAT JE ER SNEL BIJ BENT, WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!

[ENGLISH]
New semester means new sporting resolutions and in this we can help you! ‘The Month of Sports’ is a brand new activity that will take place during the month of March. A whole month, every week a new initiation of some unique sports at an absurdly low price:

Wall climbing (02/03/2020)
Hopefully your grades were as high as the first initiation: wall climbing. We will start with an hour of guided climbing, with tips and tricks here and there to end with a climbing session in the Funhall. This will take place in Klimzaal De Stordeur.

Padel (09/03/2022)
If you haven’t had a chance to try out this brand new hype and if you already mastered table tennis at Group T, then go for the new challenge and come and padel with us. This activity will take place at Lovanium tennis and padel club in Leuven.

Rugby (16/03/2022)
As a third initiation you have the opportunity to receive training from a trainer of the first team. Afterwards you can also see the first team play itself! An opportunity not to be missed!

Boxing (23/03/2022)
The fourth and final activity is the opportunity to release all your pent-up anger and aggression from the past year. We will provide a boxing initiation from 15.30 to 16.30 in the boxing room of Dawsu Leuven. The boxing initiation includes; technique (explanation & practice), punching bag and/or pads and at the end also a small sparring (free fight in the boxing ring with very strict rules).

Sign up for your sport of choice: https://industria.be/mos/Or enjoy extra benefits with the Sports Package: https://industria.be/mos-combi/MAKE SURE THAT YOU ENROLL QUICK, BECAUSE THE CAPACITY IS LIMITED!