Overdrachts Cantus

15 mei 2023

Members: €0
Non-members: €0

Recup

Na een leuke kiesweek is het tijd dat de verkozen kiesploeg stilletjes aan zich klaarmaakt voor het volgende werkingsjaar! En wat beter om een team helemaal klaar te stomen dan een overdrachtscantus!Kom verkleed in een kostuum gebaseerd op de eerste letter van je naam en kom mee genieten van deze cantus dat voorgezeten wordt door het huidige praesesduo EN het volgende praesesduo van Industria!Deuren: 20u
Io Vivat : 20u30
Bier : €10/€13
water: €3/€5
Sangria: €7/€9BRENG JE EIGEN BEKER MEE!
TICKETS: https://industria.be/overdrachtscantus-2/

[English]
After a fun electoral week, it is time for the elected electoral team to quietly prepare for the next year of operation! And what better way to get a team ready than a transfer cantus!Dress up in a costume based on the first letter of your name and come and enjoy this cantus chaired by the current Praeses duo AND the next Praeses duo of Industria!Doors: 20h
Io Vivat : 20h30
Beer: €10/€13
water: €3/€5
Sangria: €7/€9BRING YOUR OWN CUP!
TICKETS: https://industria.be/overdrachtscantus-2/