Second Hand Book Sale

27 sep 2023

Free

Atrium Groep T

Gemakkelijk je boeken doorverkopen. Dat is het doel van deze Second hand book sale!
Dit evenement gaat door op woensdag 27 september van 9:00 tot en met 17:00. Het is mogelijk om je boeken voor dit evenement achter te laten om verkocht te worden en om langs te komen om boeken te kopen. Alle verkopen verlopen via online banking met een directe overschrijving naar de eigenaar van het boek. In de onderstaande uitleg staat vermeld wat verkopers en kopers moeten doen op dit evenement.

[PRAKTISCH]
Verkopers:
1. Kom 25 en 26 september naar de Kursusdienst met de boeken die je wil verkopen. Dit kan tijdens de openingsuren van de Kursusdienst. (De lijst met welke boeken je kan verkopen komt binnenkort!)
2. Schrijf op een sticker (dat je van Industria ter plekke krijgt) je naam, voornaam, de prijs dat je voor het specifieke boek wil, je email adres en het rekeningnummer op welke je betaald wil worden.
3. Indien je boek verkocht wordt zal je de gevraagde prijs ontvangen op de opgegeven rekeningnummer.
4. Indien je boek niet verkocht is, krijg je een mail en kan je je boek na het evenement terug komen ophalen.

Kopers:
1. Kom naar het Atrium in Groep T en hier kan je zoeken naar de specifieke boeken die je nodig hebt. De boeken zijn gesorteerd op verschillende tafels verspreid in het atrium voor het vinden van boeken makkelijk te maken.
2. Indien je een boek wil kopen, dan neem je dit boek, kijk je naar de sticker op het boek en schrijf je de prijs dat de verkoper vraagt over naar het rekeningnummer op de sticker.
3. Nadat je overschrijving is gelukt meld je aan de Industria medewerker dat je dat specifieke boek hebt gekocht en toon je een overschrijvingsbewijs. Deze medewerker zal de overschrijving dan controleren.Als je nog vragen hebt kan je ze altijd sturen naar kd@industria.be.


Hopelijk tot op de Second hand book sale!


[ENGLISH]
Easily reselling your books. That’s the goal of this Second hand book sale!
This event will take place on Wednesday, September 27th from 9:00 am to 5:00 pm. It is possible to leave your books before this event to be sold and to stop by to buy books. All sales will be conducted through online banking with a direct transfer to the books’ owner. The explanations below outline what sellers and buyers should do at this event.

[PRACTICAL]
Sellers:
1. Come 25 and 26 september to the course book service with the books you want to sell. This can be done during the opening hours of the course book service. (The list of wich books you will be able to sell will follow soon!)
2. Write on a sticker ( which Industria will provide for you on site) your name, first name, the price you want for the specific book, your email address and the account number on which you want to be paid.
3. If your book is sold during the sale you will receive the asked price on the provided account number.
5. If your book is not sold, you get an email and must come back to pick up your book after the event.

Buyers:
1. Come to the Atrium in Group T and here you can look for the specific books you need. The books are sorted on different tables scattered around the Atrium to make sure you easily find the book you need.
2. If you want to buy a book, you take that book, look at the sticker on the book and transfer the price the seller asks to the account number on the sticker.
3. After your transfer is successful, you report to the Industria representative that you bought that particular book and show a transfer certificate. This Industria representative will then verify the transfer.If you have any questions, you can always send them to kd@industria.be.


Hope to see you at the Second Hand Book Sale!