Kiesploeg District

District is de kiesploeg die volgend jaar de verantwoordelijkheid over Industria in handen wilt nemen. Tijdens de kiesweek van 2 tot en met 6 mei organiseren we leuke activiteiten voor de studenten van Campus Groep T om ons zo te bewijzen voor het volgend academiejaar. Op het einde van de kiesweek zal een stemming plaatsvinden waar we hopen jullie stem verdient te hebben en natuurlijk hopen we jullie volgend werkingsjaar te kunnen vertegenwoordigen!

District

Industria vertegenwoordigd elk jaar een specifiek stuk van het Leuvense studenten landschap. Wij als kiesploeg willen de volgende verantwoordelijken zijn van dit landschap!

Meer bepaald willen we hard focussen op het verder uitbouwen van de interne structuur van Industria en willen we focussen op student reach en het voorzien van meer waarde voor de student. Onder de interne structuur en werking valt onder meer de onderlinge relatie met Recup (Fakbar) en zorgen dat iedereen zich goed voelt binnen het team. Enkel wanneer de juiste communicatiekanalen worden gebruikt en de juiste voorbereidingen gedaan worden, kan de vereniging optimaal werken. Onder de student reach en het brengen van meer waarde voor de student kan men veel verstaan. Industria heeft de mogelijkheid een positieve invloed te hebben op de studententijd van elke student op Groep T en dit is iets waarop meer kan ingezet worden. Betere communicatie bieden omtrent de werking, activiteiten en kansen dat Industria voorziet is al een verbetering. Maar denk daarnaast ook aan het organiseren van workshops in verband met mentale welzijn, grafisch ontwerp … maar ook zelfs het aanbieden van alle nodige schoolspullen in de KursusDienst (ecologische kladblokken, latjes, pennen …). kijkende naar de hierboven vermelde zaken, zouden wij graag de kans grijpen om gedurende het volgende werkingsjaar met Industria een gemeenschap te maken op onze campus welke elkaar steunt, plezier maakt, vooruit denkt en vooruitstrevend is!

Activiteiten

Het is belangrijk om aan de studenten te laten zien dat District het volgende werkingsjaar van Industria kan dragen. Door middel van het organiseren van verscheidene activiteiten proberen wij ons te bewijzen. Deze activiteiten variëren van een iconische BSA (Blauwe Steen Activiteit) tot de staple van de week om dan af te sluiten met een onvergetelijk, mits verkozen, overwinningsfeestje in de geliefde Fakbar Recup. De praktische zaken in verband met de evenementen kan u terugvinden op onze Facebook pagina https://facebook.com/DistrictLeuven  en onze Instagram pagina https://instagram.com/districtleuven/!

General Giveaway

Welkom bij de General Giveaway! Raad de juiste hoeveelheid District logo’s dar er in de banner verstopt zijn en maak kans op te gekke prijzen! Inzendingen zijn mogelijk tot en met woensdag 4 mei 22u00.