Ontspanning

Het Ontspanninngsteam staat in voor het organiseren van verschillende activiteiten voor alle studenten! Deze activiteiten zijn voornamelijk ingedeeld onder deze 3 categorieën: Blauwe Steen Activiteiten (BSA’s), fakfeesten en cactussen!

BSA’s: BSA’s zijn activiteiten die op de blauwe steen aan Groep T, net voor de inkom, georganiseerd worden. Hier voorziet Industria eten zoals pasta, pannenkoeken, frituursnacks, Bratwurst en nog veel meer aan zeer democratische prijzen!

Fakfeesten: Fakfeesten zijn feesten welke georganiseerd zijn in de enige echte fakbar Recup en deze feestjes worden altijd ingepland rond een bepaald thema! Enkele voorbeelden zijn de Valentijnfak waar alles draait rond deze mooie dag der liefde of de Proffentap waar onze meest geliefde proffen achter de tap kruipen.
Dit zijn telkens gekke feestjes die je zeker niet wilt missen!

Cantussen: Zingen, lachen en plezier hebbe, dat is cantussen! Samen met je mede studenten worden liederen uit de codex gezongen en dit gaat natuurlijk gepaard met het drinken van een verfrissend pintje, watertje of sangria! De cantus wordt geleid door de praeses en Vice-praeses en zij zorgen ervoor dat iedereen goed meezingt en plezier heeft, zeker goed meedoen is de boodschap dus!

Wie zijn wij?
Het prachtige ontspannings team bestaat dit jaar uit Dante, Stijn en Tjorven.
Samen zorgen zij ervoor dat alles in orde is voor onze evenementen zoals bijvoorbeeld het zaaltje in Recup reserveren, decoratie voorzien voor fakfeesten en cantussen, …

Evenementen om naar uit te kijken!
Ontspanning doet voornamelijk meerdere kleine evenementen, maar af en toe doen ze ook eens zot en maken ze er iets groots van! Een van deze evenementen is de Proffentap, zoals eerder vermeld is dit een Fakfeest waar onze geliefde proffen komen tappen! Een andere mooi evenement is de massacantus der Ingenieurs. Deze cantus word georganiseerd door alle ingenieurs kringen samen. Deze kan jammer genoeg niet doorgaan in de Recup aangezien het zaaltje hiervoor te klein is dus gaat deze door in een tent aan alma 3! En dan nog een persoonlijke favoriet van het ontspannings team, de Duvelnight!


Duvelnight is de avond dat het enkel en alleen rond Duvel draait! In geen enkel andere Fakbar vind je dan Duvel aan zo een goedkope prijs!