PAL

Industria Education en Eerstejaarswerking organiseren dit jaar verschillende PAL-sessies. Een initiatief dat is ontworpen om extra ondersteuning te bieden aan onze eerstejaarsstudenten bij hun academisch leertraject. Ons doel is het bevorderen van proactief studeren en tegelijkertijd hulp te bieden bij verschillende geselecteerde uitdagende vakken.

Tijdens deze sessies krijg je de kans om deel te nemen aan groepsdiscussies onder begeleiding van meer ervaren studenten. Deze ervaren studenten zijn in samenwerking met Groep T opgeleid tot officiële Pal Tutors. Zij zullen je begeleiden bij meer uitdagende oefeningen en examenvoorbereidingen voor vakken zoals “Dynamica en Energie“, “Wiskundige Basistechnieken” en “Chemie” in het eerste semester en “Trillingen en Golven“, “Wiskundige Modellen”,“Statica en Sterkteleer” en “Elektriciteit” in het tweede semester.

—-

Industria Education is organising several PAL sessions this year. An initiative designed to provide additional support to our first-year students in their academic learning journey. Our aim is to promote proactive study while providing assistance in several selected challenging subjects.

During these sessions, you will have the opportunity to participate in group discussions under the guidance of more experienced students. These experienced students have been trained as official Pal Tutors in collaboration with Group T. They will guide you through more challenging exercises and exam preparations for subjects such as “Dynamics and Energy”, “Fundamentals of Mathematics”, “Statics and Strength of Materials” and “Chemistry” in the first semester and “Vibrations and Waves”, “Mathematical Modelling” and “Electricity” in the second semester.

Name(Vereist)
I am present on this pal session:(Vereist)
You can subscribe for all 3 sessions at once, or subscribe yourself per session.
Consent(Vereist)