Praesesduo

Het praesesduo zijn de voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging. Zij zorgen ervoor dat alle activiteiten vlot verlopen en dat er een goede teamsfeer is.

Praesesduo

Wij zijn Mathilde en Wout en wij nemen dit jaar de taken van Vice-Praeses en Praeses op ons. We zijn al enkele jaren actief binnen het praesidium en de uitdaging om aan het roer te zitten voeren we met passie uit! We hopen samen met het geweldige Industria team kwaliteitsvolle, waardevolle en ontspannende activiteiten te voorzien voor de Groep T student en te zorgen voor super studentenvertegenwoordiging!

Taken Praeses en Vice-Praeses

De Praeses is de voorzitter van de vereniging en eindverantwoordelijke van de hele werking. Hij of zij zit (bijna) alle interne vergaderingen voor en houdt een oogje in het zeil opdat alle activiteiten vlot worden uitgevoerd. Daarnaast is hij of zij ook het aanspreekpunt voor andere verenigingen en de campus.

De Vice-Praeses is de ondervoorzitter en zijn of haar hoofdtaak is het bewaren van een goede groepssfeer. Hiervoor worden teambuildings en evaluatiegesprekken georganiseerd door de VP. Indien de Praeses langere tijd afwezig is, zal de Vice-Praeses ook het takenpakket van de Praeses overnemen.

De taken van Praeses en Vice-Praeses lopen vaak in elkaar over. Hierdoor is een goede band hebben en een echt duo zijn dus cruciaal!