Quaestoren – Financieel beheer

Het financieel bestuur van Industria is in de handen van de twee Quaestoren. Het woord quaestor (Latijn voor 'hij die vraagt') komt vanuit de tijd van het Romeinse Rijk. Een quaestor was een gekozen publieke vertegenwoordiger, die toezicht hield over de schatkist en financiën van de Romeinse Republiek. Ondanks dat de Romeinse Republiek niet meer bestaat, is deze term toch blijven hangen. Wil je meer weten over de taken van de Quaestoren? Lees dan zeker hier verder!

Budgettering

Een van de grootste taken die de Quaestoren op zich nemen is het budgetteren.

Budgetteren is het opstellen van een financieel overzicht. Dit start met rond te vragen bij de vices welke activiteiten ze willen doen en welke onkosten daaraan verbonden zijn. Hiermee wordt een startbudgettering opgesteld. Alle kosten worden als zo nauwkeuring mogelijk ingeschat voor de start van het academiejaar om te vermijden dat er doorheen het jaar te veel/weinig geld zou zijn.

Na het eerste semester wordt de halfjaarlijkse budgettering opgesteld. De werkelijke kosten en inkomsten van het eerste semester worden aangevuld en de startbudgettering wordt herbekeken voor het tweede semester.

Ten slotte wordt de werkelijke budgettering op het einde van het financieel jaar opgesteld door de werkelijke kosten en inkomsten van het hele jaar aan te vullen.

Facturen

Alle facturen gaan ook langs de Quaestoren. Ieder kwartaal worden alle facturen verzameld en worden alle uitgaven gelinkt aan een factuur. Deze werkelijke uitgave kan dan ook ingevuld worden in de budgettering.

Op het einde van het kwartaal sturen we ook al onze facturen door naar onze boekhouder die een overzicht bijhoudt van onze financiële positie.

Betalingen

De Quaestoren zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor alle betalingen. Zo hebben we toegang tot alle zes rekeningen van Industria. Wil je weten waarvoor we zes rekeningen hebben? Neem dan zeker een kijkje in ons Intern Regelement!

Zowel fysieke als online betalingen gebeuren door ons. Bij iedere activiteit waar je cash kan betalen, voorzien wij ook een kassa, die nadien ook geteld wordt.

Raad van Quaestoren

De Raad van Quaestoren (of RvQ) is een raadgevend orgaan met als leden de huidige Quaestoren en de Quaestoren van de vorige jaren. Hierin wordt vaak alle budgetteringen overlopen, maar ook andere financieel gerelateerde zaken worden hier besproken. De vorige Quaestoren kunnen zo ook toekijken op de huidige Quaestoren om ervoor te zorgen dat alles correct verloopt.

Allerlei

Naast bovenstaande takenpakket zijn er nog taken die de Quaestoren op zich nemen.

Zo zetelen de Quaestoren ook standaard in het Bestuur. Hierin helpen we mee in het dagdagelijkse bestuur van Industria.

Verder beheren we zaken zoals de verzekeringen, subsidieaanvragen, investeringen en nog veel meer!