Werkgroep Eerstejaarswerking

De Werkgroep Eerstejaarswerking bestaat uit de Schachtenmeester en een of meerdere EJW leden. Deze functie organiseert evenementen die specifiek gericht zijn naar eerstejaars toe zoals de doop, ontgroening, peter/meter activiteiten maar ook PAL sessies en infomomenten. Eerstejaars kunnen ook altijd bij deze mensen terecht wanneer ze vragen hebben over de opleiding, activiteiten…

Er is ook een Facebookgroep voor alle eerstejaars waar wekelijkse updates in komen over de activiteiten van Industria. Indien je ooit een vraag hebt over een activiteit of iets anders, aarzel niet om ons een bericht te sturen op Facebook, of een mail te sturen naar schachtenmeester@industria.be.

Kennismakingstweedaagse

Elk jaar organiseert de Eerstejaarswerking een weekend voor het begin van het academiejaar waarop eerstejaars elkaar al leren kennen nog voor de lessen beginnen. Voor twee dagen gaan de eerstejaars die zich hebben ingeschreven samen met het praesidium op weekend naar een geheime locatie. Gedurende deze tweedaagse maken ze kennis met het praesidium, het studentenleven en met elkaar. Alle studenten die afgelopen jaren mee geweest zijn zullen het zeker aan iedereen aanraden!

Doop

Een van de meest traditionele studentenactiviteiten is zonder twijfel de doop. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit geen traumatiserende activiteit, maar een mogelijkheid om te bonden met je medestudenten. De doop zelf is even afzien, maar de voldoening achteraf maakt dit het allemaal waard. Onze doop is volledig conform met het doopcharter van de stad Leuven in samenwerking met de politie. Dit jaar kan de doop jammer genoeg niet doorgaan in het 1e semester door COVID-19, maar we plannen een veilig alternatief in het 2e semester.

PeMe

PeMe is de afkorting voor peter/meter en doelt op het concept van een groep ouderejaars die eerstejaars koopt. In ruil voor het kopen van eerstejaars krijgen ze Recupjetons. De ouderejaars begeleiden dan de eerstejaars doorheen het studentenleven, door hen te helpen met hun studies en al de rest dat erbij komt kijken. Ook worden er doorheen het jaar verschillende activiteiten voor de PeMe groepen georganiseerd waarop ze elkaar beter kunnen leren kennen. Buiten deze activiteiten kunnen ze elkaar natuurlijk ook leren kennen door samen af te spreken, iets te gaan drinken, kotavonden enzovoort. Heel vaak zijn je peters en meters mensen waarmee je goed bevriend geraakt en ook blijft voor de rest van je tijd in Leuven.